Murakaza neza ku rubuga rwo kuzuza amakuru y'abanyamigabane ba BPR Bank Rwanda PLC.

  • Iki gikorwa kirareba abantu ku giti cyabo, Ibigo, Amashyirahamwe, Koperative n'undi wese wafunguje konti muri Banki y'Abaturage y'u Rwanda kuva mu kwa 08/1975 kugeza kuri 31/07/2007
  • Kuzuza amakuru y'umunyamigabane bisaba fotokopi y'Indangamuntu/pasiporo (diaspora) ndetse n'icyangombwa kigaragaza nyiri konti (Agatabo, shekiye, borudero, ifishi).
  • Kanda hano urebe agatabo kagufasha kuzuza umwirondoro wawe.

Uzuza amakuru asabwa kugirango ugire uburenganzira ku migabane yawe.

Welcome to BPR Bank Rwanda PLC Shareholder's Information Update Portal.

  • This activity targets individuals and institutions that opened their account from August 1975 to July 31, 2007 in the former BPR and have not updated their information.
  • To get your information updated, you will have to attach a copy of your National ID / Passport(Diaspora) and a proof of account ownership like cheque book, bank slip or credit & savings booklet (bank pass) issued by former Banque Populaire du Rwanda showing account owner.
  • Click here to view userguide to update your information.